Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

Dopravná technika

Riešenia pre väčšiu bezpečnosť.

Forster ponúka sofistikované riešenia pre všetky oblasti dopravného inžinierstva. Ponuka siaha od jednoduchých dopravných značiek cez orientačné tabule až po veľkopriestorové dopravné interakčné zariadenia. 

Variabilné dopravné značky so svetelnými zobrazovacími systémami alebo lamelová technológia sa úspešne používajú v dopravných interakčných zariadeniach a riadia dopravné prúdy budúcnosti.

Portály dopravného značenia

Portály dopravného značenia a konzolové portály pre orientačné označenie a moderná zobrazovacia technika.

viac informácií o: Portály dopravného značenia

Inteligentné systémy riadenia dopravy

Dynamická navigácia pre bezpečný dopravný prúd.

viac informácií o: Inteligentné systémy riadenia dopravy

Tunelové značky

Vnútorne osvetlené dopravné značky a informačné tabule.

viac informácií o: Tunelové značky
spät nahor