Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

Ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (GDPR) a iba na základe vášho súhlasu a na splnenie zmluvných záväzkov. V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás chceme informovať o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov na našej webovej stránke.

Používanie našej webovej stránky

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri návšteve našej webovej stránky, sa ukladajú výlučne za účelom zodpovedania vašich otázok alebo spracovania vašej objednávky (vrátane prípadných neskorších záručných prípadov, pre naše servisné služby, technickú správu a naše vlastné marketingové účely) a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Údaje sa tretím stranám poskytujú iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak je to potrebné na spracovanie objednávky, ako napr. nami povereným spoločnostiam / prepravným spoločnosti / zásielkovým spoločnostiam alebo na základe zákonných ustanovení, ako napr. našim daňovým poradcom za účelom splnenia si povinností podľa daňových zákonov.

V prípade potreby sa údaje poskytujú aj spoločnostiam skupiny Forster v rámci Európskej únie výlučne na účely spracovania vašej žiadosti.

S cieľom chrániť vaše údaje počas prenosu používame metódy šifrovania v súlade s aktuálnymi normami (vrátane šifrovania SSL). To zaisťuje najvyššiu úroveň bezpečnosti.

Súbory cookies

Na našom webe používame tzv. „cookies“, aby sme vám uľahčili využívanie našej webovej stránky a aby bola naša ponuka používateľsky príjemnejšia. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení len po dobu vašej návštevy na našej webovej stránke a v závislosti od nastavenia vášho prehliadača sa pri zatvorení prehliadača zase vymažú. Cookies nespôsobujú vo vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby automaticky akceptovala cookies. Ukladanie cookies však môžete deaktivovať alebo nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás upozornil na to, že súbory cookies sa odosielajú. Pri deaktivácii cookies môže byť funkčnosť našej webovej stránky obmedzená.

Niektoré súbory cookies zostávajú uložené v pamäti vášho koncového zariadenia, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Web-analýza

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“) Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súbormi cookie o využívaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Vaša IP adresa sa zaznamenáva, ale okamžite sa skracuje a pseudonymizuje. Tým je možná len hrubá lokalizácia. Google využíva tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky a vytváranie reportov o aktivitách na webových stránkach pre prevádzkovateľov webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s využívaním webových stránok a internetu. Google môže poskytnúť tieto informácie v prípade potreby aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracovávajú tieto informácie na žiadosť spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi Google Inc. Pomocou tlačidla „Nastavenia cookies“ (pozri vyššie) môžete spravovať svoje nastavenia pre túto webovú stránku.

Google Mapy

Táto webová stránka používa Google Mapy od spoločnosti Google LLC (ďalej len „Google“). To nám umožňuje zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej stránke, vďaka čomu môžete jednoducho používať funkciu mapy. Ak navštívite podstránku www.forster.sk, na ktorej sú vložené mapy Google, údaje o vašom správaní pri používaní máp Google sa odosielajú spoločnosti Google a tam sa spracúvajú. Spoločnosť Google spracúva tieto údaje ako profil používateľa, ktorý sa používa na prieskum trhu alebo na navrhovanie máp Google na základe potrieb používateľa. Viac informácií o ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
Podmienky používania služby Mapy Google nájdete na stránke: https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps/.

Google Data Studio

Používame Google Data Studio, analytickú službu spoločnosti Google LLC („Google“). Aplikácia Google Data Studio používa údaje zo služby Google Analytics a ďalších zdrojov údajov (Google Adwords), ak ich prepojíme. Generované informácie, napr. vaše využívanie tejto webovej stránky sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Vaša IP adresa sa zaznamenáva, ale okamžite sa skracuje a pseudonymizuje. Účelom Google Data Studio je analyzovať tok návštevníkov našej webovej stránky. Vytvárajú sa online správy, ktoré ukazujú aktivity na našej internetovej stránke. Google Data Studio sa používa vo forme grafických znázornení údajov, ktoré už boli zhromaždené.
Ďalšie informácie o nariadeniach o ochrane údajov nájdete na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Doplnok YouTube

Na integráciu videí používa táto webová stránka okrem iného doplnok YouTube prevádzkovaný spoločnosťou Google. Ak používateľ navštívi stránku vybavenú doplnkom YouTube, pripojenie k serverom YouTube sa vytvorí ihneď po spustení prehrávania videa. Týmto sa na server YouTube odosiela informácia, ktorá z internetových stránok spoločnosti Forster bola navštívená. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, služba YouTube má povolené priradiť správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému užívateľskému profilu.

Zrušenie súhlasu:

Tomu môžete zabrániť tak, že sa odhlásite z účtu YouTube a z ďalších používateľských účtov spoločnosti YouTube LLC alebo Google Inc. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov služby YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

NA AKÚ DLHÚ DOBU BUDÚ VAŠE ÚDAJE ULOŽENÉ?

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlasu) a/alebo písm. f) (oprávneného záujmu) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Vaše osobné údaje spracovávame, pokiaľ je to potrebné, počas celého trvania obchodného vzťahu (od prípravy, počas trvania a až do ukončenia zmluvy) a okrem toho v ďalšom období v súlade so zákonnými požiadavkami, ktoré sa vzťahujú na dokumentáciu, jej uchovávanie a archiváciu.

Spracované osobné údaje sa používajú na štatistické účely, ako aj na účely prevádzky, zabezpečenia a optimalizácie webových stránok. 

Ak pri zbere informácií (napr. v súvislosti s vyhlásením o súhlase) nie je výslovne uvedená žiadna lehota ich ukladania, vaše osobné údaje budú vymazané (alebo anonymizované), ak už nie sú potrebné k splneniu účelu  ich uchovávania a neexistujú žiadne zákonné požiadavky na ich uchovávanie (napr. povinnosti na ich uchovávanie vyplývajúce z ustanovení obchodných a daňových právnych predpisov).

Ručenie/Odkazy na iné webové stránky 

Táto webová stránky bola vytvorená s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu však nemôžeme zaručiť, že všetky obsiahnuté informácie budú správne a presné. Akákoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo z použitia tejto webovej stránky je vylúčená. Ak sa na tejto webovej stránke nachádzajú odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú prevádzkované tretími stranami, nepreberá Forster žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Zodpovednosť nesú výhradne príslušní poskytovatelia.

Vaše práva

V zásade máte práva na informovanie o zbieraných údajov, ich opravu, vymazanie, obmedzenie, prenos, zrušenie a odmietnutie súhlasu k ich ukladaniu. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo, ak boli inak porušené vaše nároky na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Dňa 01.03.2023

 

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: 

E-Mail: datenschutz@forster.at

spät nahor