Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

Knižničné regály Weston Library

Knižnice

FOREG® Knižnica – prehľadné uloženie vedomostí.

Vedomosti vyžadujú poriadok. Či už ide o voľne prístupné priestory v knižniciach, archívoch alebo v skladoch knižníc - knižničné regály Forster predstavujú riešenia s najvyspelejším know-how v spojení s najmodernejšou technikou a vysokou kreativitou. Flexibilita a hospodárnosť sú pevným základom, na ktorý sa  zákazník môže spoľahnúť. 

FOREG Knižnica
Knižničné regály

Knižničné regály - funkcia v najkrajšej podobe.

Umenie spojiť estetiku a funkčnosť je v prípade knižničných regálov obzvlášť zaujímavé. Knižničné regály garantujú nielen prehľadnosť a poriadok, ale sú aj dôležitou súčasťou celkového dizajnu interiéru. Dosiahnutie harmonickej atmosféry je preto základným východiskom nášho plánovania. Rôzne obloženia čelných panelov a rámov ako dekoračné elementy sú charakteristické pre knižničné regály FOREG,® ktoré v sebe spájajú mnohé individuálne možnosti stvárnenia.

Pohyblivé regály - priestor prostredníctvom pohybu.

Rozsiahla ponuka kníh potrebuje veľa miesta pre ďalší rozvoj. Naše pohyblivé knižničné regály sú v tomto prípade najlepším riešením, aby sa mohol optimálne využiť priestor. Na rozdiel od stacionárnych systémov poskytujú pohyblivé systémy dvojnásobne viac úložného priestoru. Tieto priestorovo úsporné riešenia regálových systémov sú investíciou do budúcnosti, pretože priestor sa stáva čoraz vzácnejší a mal by byť čo najlepšie využitý.

Pohyblivé regály
Príslušenstvo

Príslušenstvo - ľahko nájdené vedomosti.

V dobre rozdelenom regálovom systéme nemôže samozrejme chýbať to správne príslušenstvo. Regálové systémy FOREG® preto majú k dispozícii vždy vhodné riešenie pre vaše požiadavky.

  • Oddeľovače kníh
  • Regálové etikety
  • Osvetlenie
  • Dvere
  • Zásuvky & výťahy

Priečinky na časopisy - najviac prehľadné a nepriehľadnuteľné.

Všetko na dosah - znie motto v tomto prípade. Usporiadanie priečinkov na časopisy pod rôznymi uhlami garantuje optimálne zorné pole a tak postaví časopisy vždy do najlepšieho svetla. Dná sú použiteľné pre všetky výšky knižničných regálov a odrážajú individualitu a profesionalitu vo všetkých oblastiach.

Priečinky na časopisy

Referenzen Forster-Gruppe

Referencie

Prejst na koniec posunovaca referencií
Prejst na zaciatok posunovaca referencií

Technické detaily

Zabezpečenie kvality: 

Výroba podľa značky kvality RAL (RAL-RG614/1, RAL-RG614/4)
GS-značka (testovaná bezpečnosť)
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ONR 192500
Certifikácia podľa EN 1090-1:2012 - nosné oceľové a hliníkové stavebné dielce

Kontaktný partner medzinárodný

Viktor Bèreš

konatel´

0902 702 464

v.beres@forster.sk

spät nahor