Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

Tunelové značky

Tunelové značky

Vnútorne osvetlené dopravné značky

Vnútorne osvetlené dopravné značky a informačné tabule s LED technikou majú jednu rozhodujúcu výhodu: vyššiu spoľahlivosť.

Pre funkčnú dopravu či núdzovú prevádzku v tuneli je rozhodujúce kvalitné prevedenie podľa predpisov a rozpoznateľnosť značiek - či už ide o obmedzenia rýchlosti, zákaz predbiehania alebo upozornenie na odstavné miesta či únikové cesty.

 Dopravná značka

Jasne definované informácie.

Jasne definované informácie.

Aby sa účastníci cestnej premávky mohli včas prispôsobiť meniacim sa dopravným podmienkam, sú potrebné jednoznačné a jasne definované informácie.

Konzolové značky pre znázornenie dopravných a výstražných symbolov vo forme orientačných únikových svetiel tvoria pritom vo firme Forster základné prevedenie svetelných tunelových značiek.

Výhody v prehľade

 • Výrazne dlhšia životnosť LED modulov s vysokým výkonom LED svetiel v porovnaní s bežnými žiarivkami. Pre dosiahnutie ešte vyššej životnosti sa prevádzkujú len s 30% menovitého elektrického prúdu.
 • Bezúdržbovosť
 • Silikónový profil svoriek odolný voči teplote  (250 °C - 60 min)
 • Stupeň ochrany: IP 65, tlak vody 6 barov, teplotný rozsah: -25 °C až +60 °C
 • Certifikácia podľa normy EN 12899-1: 2007
 • Spĺňajú statické požiadavky podľa RVS 09.01.23
 značka únikovej cesty
LED kruhové značky

LED kruhové značky

Špeciálne koncipované pre tunelové vybavenie, skladajúce sa z modulového systému nenáročného na údržbu z ochrannej skrine, krytu, elektroniky a testovanej optiky.

Zobrazovací systém LED kruhových značiek sa vyrába hlavne v prevedení plochých dosiek s individuálnym nastavením LED svetiel alebo s reťazovou LED technikou, ktoré sú nenáročné na údržbu.

Systémové doplnky

Komplexné a premyslené značenie tunelov zahŕňa nielen svetelné tabule a premenlivé dopravné značky LED.  Ako výrobca dopravnej techniky ponúka firma Forster aj neosvetlené a statické značky ako aj produkty a riešenia pre predportálové zóny:

 • Portály dopravného značenia s premenlivými dopravnými značkami s technológiou LED svetiel / lamelovou technológiou
 • orientačné tabule únikových ciest (reflexné)
 • Informačné tabule pre núdzové volanie (retroreflexné a obojstranné)
 • Informačné tabule s názvom tunela pred vjazdom do tunela
Systémové doplnky

Referenzen Forster-Gruppe

Referencie

Prejst na koniec posunovaca referencií
Prejst na zaciatok posunovaca referencií

Technické detaily

Zabezpečenie kvality: 

 • EN 10901:2012
 • ZTVING
 • RVS 05.02.10
 • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Kontaktný partner medzinárodný

Viktor Bèreš

konatel´

0902 702 464

v.beres@forster.sk

spät nahor