Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

2Fold®

2Fold® – Protihluková ochrana sa stretáva s dizajnom.

Nový dizajn pre protihlukové steny pozdĺž cesty vyvinula architektonická kancelária raum-werk-stadt a ten bol zahrnutý do výrobného programu firmy Forster. Protihlukové steny sa líšia vo veľkosti a dizajne, vďaka čomu je zabezpečený špeciálny efekt, ktorý nezanecháva pocit monotónnosti počas jazdy autom.

Dizajn

Dizajn predstavuje samotná stena. Dosahuje svoj účinok z vlastnej podoby. Prostredníctvom dávkovaných zmien protihlukovej steny sa udržiava pozornosť vodičov  a tým sa zabraňuje riziku mikrospánku v dôsledku monotónnosti pri jazde.

Konštrukcia

Oceľové nosníky, ktoré sú ohnuté v rôznych výškach do seba, tvoria základný systém. Z týchto systémových nosníkov, ktoré sa môžu montovať otočené okolo ich pozdĺžnej alebo priečnej osi, vzniká množstvo kombinovateľných možností pre  polia medzi nimi.

Protihlukové elementy v 3 tvaroch - pravouholník, trojuholník a rovnobežník - vypĺňajú tieto polia.

Farby

Farby prvkov, ktoré majú podporiť účinok steny a zapadnúť do okolitého prostredia. S týmito protihlukovými prvkami z hliníka je možný vhodný výber farieb a tie sa môžu prispôsobiť existujúcim farbám okolitého prostredia. Lomenými stenami a z toho vyplývajúceho rôzneho dopadu svetla vznikajú zaujímavé farebné odtiene. Tieto by mali podporiť celkový dojem zo steny.

Technické detaily

Okrem iného sa zohľadňujú nasledujúce normy a smernice:

  • Smernica DB Netz AG 804 - Železničné mosty (a ostatné inžinierske stavby)
  • ZTV-Lsw 06: Doplnkové technické zmluvné podmienky pre protihlukové steny
  • Eurokód 9: Dimenzovanie a navrhovanie hliníkových nosných konštrukcií
  • Eurokód 3: Dimenzovanie a navrhovanie oceľových konštrukcií
  • DIN Technická správa 101 - Vplyvy na mostoch
  • EN 1991-1-4 Všeobecná vplyvy - Zaťaženie

Kontaktný partner medzinárodný

Viktor Bèreš

konatel´

0902 702 464

v.beres@forster.sk

spät nahor