Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

FONOCON Protihluková ochrana

Riešenia pre lepšiu kvalitu života.

S odbornými znalosťami a know-how bola firma Forster spolutvorcom protihlukovej ochrany pozdĺž ciest a železníc a ovplyvňovala jej vývoj.

Perspektívne trendy a inovatívne riešenia s maximálnym znižovaním hluku tvoria základ úspechu našich produktov. Patentované výrobky, spolupráca s odborníkmi, univerzitami, testovacími laboratóriami a členmi rôznych profesijných združení sú základom pre systémy protihlukovej ochrany na mieru, ktoré spĺňajú medzinárodné požiadavky a normy.

Cesty

FONOCON Road – Protihluková ochrana v cestnej doprave.

viac informácií o: Cesty

Železnice

FONOCON Rail – Protihluková ochrana v železničnej doprave.

viac informácií o: Železnice

Mestá/Priemysel/Súkromie

FONOCON Urban – Protihluková ochrana v mestskom sektore.

viac informácií o: Mestá/Priemysel/Súkromie

Noise Breaker

Protihluková stena na trati.

viac informácií o: Noise Breaker

2Fold®

Protihluková ochrana sa stretáva s dizajnom.

viac informácií o: 2Fold<sup>®</sup>

Akustický rezonátor

Akusticky efektívny nadstavbový prvok pre hlukové spektrum železnice.

viac informácií o: Akustický rezonátor
spät nahor