Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

Udržateľnosť

Trvalo udržateľné konanie

Ako rodinná, stredne veľká spoločnosť s približne 700 zamestnancami si uvedomujeme, aké mimoriadne dôležité sú trvalo udržateľné konanie a sociálna zodpovednosť. Začiatkom roku 2019 sme sa preto rozhodli rozšíriť náš certifikovaný integrovaný systém riadenia (IMS) pre kvalitu (ISO 9001), životné prostredie (ISO 14001) a bezpečnosť práce (ISO 45001) o systém riadenia udržateľnosti v súlade s ONR 192500 na základe normy ISO 26000 (príručka k spoločenskej zodpovednosti organizácií).

 

Politika kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Forster archívna a dopravná technika s.r.o. majú zavedený komplexný systém riadenia kvality a životného prostredia a sú certifikované podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001. Okrem toho bol zavedený integrovaný systém riadenia v súlade s ISO 45001 pre politiku bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

Základné vyhlásenie k politike kvality, životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia (PDF, 169 KB)

Kódex správania spoločnosti Forster

Predstavuje hodnoty, zásady a spôsoby konania, ktoré charakterizujú podnikateľské správanie v podnikateľskej skupine Forster. Cieľom je dodržiavanie etických noriem a vytváranie pracovného prostredia, ktoré podporuje integritu, rešpekt a férové správanie. Všetky zamestnankyne a všetci zamestnanci, ako aj vedenie podnikateľskej skupiny Forster sú viazaní pravidlami tohto kódexu správania. 

Odkaz na úplný kódex správania spoločnosti Forster

 

spät nahor