Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

Noise Breaker

Noise Breaker

Protihluková stena na trati

Inovatívny systém nízkych protihlukových stien Noise Breaker sa skladá z vysoko pohltivých hliníkových elementov a betónového základu. Vďaka nízkej a aj priestorovo úspornej konštrukcii sa môže protihluková stena namontovať v blízkosti koľajníc a tak absorbovať hluk priamo pri zdroji. Tento systém má aj ďalšie výhody:  Cestujúci na železnici majú voľný výhľad na krajinu a pre pomocné a záchranné zložky je zabezpečený jednoduchý prístup. Výstuha nízkej protihlukovej steny je flexibilná a údržba je jednoduchá a bezproblémová.

Odkaz na video YouTube:
Preskoc vložené video

Pre bezproblémový online zážitok z nášho multimediálneho obsahu, ako sú videá, prosím akceptujte súbory cookie („Externé médiá“), ktoré sú pre to nevyhnutné. Podrobné informácie o týchto súboroch cookie nájdete v časti Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Prejdi pred vložené video

Protihluková stena Noise Breaker na trati bola navyše preskúmaná a otestovaná s ohľadom na statické a dynamické zaťaženie a to analyticky aj empiricky.

Charakteristické znaky:

  • Hluk sa absorbuje podľa možnosti priamo pri zdroji
  • Vysoká účinnosť
  • Neobmedzený výhľad pre cestujúceho
  • Malé nároky na miesto
  • Jednoduchá logistika pre dodatočné vybavenie
  • Riešenie pre použitie medzi koľajami je k dispozícii
  • Bezproblémový prístup pre pomocné a záchranné zložky

Technická konštrukcia

Protihluková stena Noise Breaker na trati sa skladá zo samonosného betónového bloku s integrovaným káblovým kanálom a protihlukových prvkov s vysokou schopnosťou absorbcie zvuku, ktoré sa vkladajú do adekvátne dimenzovaných oceľových stĺpikov.

Systém nemá vplyv na bezpečnostnú oblasť ani na odvodnenie koľají. Kĺbové a tvarované spojenia umožňujú montáž tak na priame koľaje ako aj v oblasti koľajových oblúkov.

Stupeň účinnosti

Tým, že sa budujú v blízkosti koľají je hladina hluku znížená priamo pri zdroji - pri kontakte kolesa a koľaje.  Boli vykonané zvukovo-technické testy polí a dynamické zaťaženie počas prejazdu vlaku bolo zaznamenané pomocou meracích prostriedkov.

Montáž

Noise Breaker presvedčia svojou flexibilitou výstuží na základe minimálnych nárokov na miesto a jednoduchou logistikou. Pri montáži nízkej protihlukovej steny nie je potrebné žiadne ďalšie budovanie základov, systém sa umiestňuje priamo na  podložie.

Bezproblémové vykonávanie pravidelnej údržby železničných tratí (napr. prečistenie štrku alebo  podbíjanie koľajníc) sa pri vývoji zohľadňovalo.

Priebeh montáže:

  • Uloženie prvkov betónového podstavca
  • Zasuňte stĺpiky
  • Zasypte štrkom

Kontaktný partner medzinárodný

Viktor Bèreš

konatel´

0902 702 464

v.beres@forster.sk

spät nahor