Prejst priamo na:

Hlavný obsah:

Tiráž

FORSTER archívna a dopravná technika s.r.o.
Smaragdová 4
85110 Bratislava
Mobil:  00421/902 702 464  
E-Mail: v.beres@forster.sk
www.forster.sk

IČO: 44 046 804
DIČ: 20 22 58 54 99
IČ DPH: SK20 22 58 54 99
Oddiel: Sro, vložka číslo: 51336/B, Okresný súd Bratislava I

Meno a priezvisko:  Ing. Viktor Bèreš, Ing. Christian Forster

Autorské práva 

Obsah tejto webovej stránky, najmä zobrazené produkty a poskytované údaje sú chránené autorským zákonom. Kompletný obsah ani časť obsahu sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu nesmie rozmnožovať a/alebo zverejňovať.

Ručenie/Odkazy na iné webové stránky 

Táto webová stránky bola vytvorená s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu však nemôžeme zaručiť, že všetky obsiahnuté informácie budú správne a presné. Akákoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo z použitia tejto webovej stránky je vylúčená. Ak sa na tejto webovej stránke nachádzajú odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú prevádzkované tretími stranami, nepreberá Forster žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Zodpovednosť nesú výhradne príslušní poskytovatelia.

spät nahor